Občinski inšpektorat, redarstvo ter zaščita in reševanje

Zaposleni
  • Občinski redar višji svetovalec – Vodja redarstva ter zaščite in reševanja, Denis Udovič
  • Občinski redar vodja skupine, Sašo Jurcan
  • Višji občinski redar, Elvis Obljubek
  • Občinski redar, Renaldo Kolatahi
  • Občinski redar, Goran Djukić
  • Občinski redar, Luca Bertok
  • Občinski redar, Uroš Železnik
  • Občinski redar, Teo Korošec
  • Občinski redar, Matjaž Ražman
  • Občinski redar, Nermin Ahmetović