Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Načini oddaje

Ne