Vloga za pridobitev informacije javnega značaja

Načini oddaje

Ne

Organizacijska enota

Opis postopka

Stroški v postopku