Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Oddaj zahtevo

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka