Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Oddaj zahtevo

Ne

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku