Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Oddaj vlogo

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije