Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – fizične osebe

Organizacijska enota