Vloga za prijavo obratovalnega časa obrata / kmetije (rednega ali izrednega ali podaljšanega)

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka