Občinska volilna komisija

051 609 392
ovk.oizola@izola.si
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Dean Babič
  • Namestnica predsednika, Magda Mlač
  • Članica, Nina Markovič
  • Namestnica članice, Mirjam Petrak Mlekuž
  • Član, Miran Hrovatin
  • Namestnik člana, Aleš Bohinec
  • Član, Hasan Smajlagić
  • Namestnica člana, Vesna Hrovatin
  • Tajnica, Marja Ličen
  • Namestnica tajnice, Milka Bauer