Vloga za prijavo obratovalnega časa obrata / kmetije (rednega in/ali izrednega)

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov