Formiran občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

13. 10. 2015 375