Konstituiran je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

29. 9. 2015 382