Peta seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

18. 6. 2017 365