Uspešno zaključena druga akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico odpadkov

12. 11. 2021 Administrator A. 22